ORGANIZATIA PENTRU TEHNICA MASURARII

OTMAS

 

Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal LO 2012 (varianta consolidata cu Ordinul nr. 463/2013)

HG nr. 264 din 22/02/2006,privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de punere în functiune a mijloacelor de masurare 

HG nr. 711/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare

HG nr.1660/2005- privind aprobarea unor instructiuni de metrologie legala

Legea nr.608 (r2)/2001, privind evaluarea conformitatii produselor

Ordonanta Guvernului nr.20/1992, privind activitatea de metrologie, cu aprobarile si modificarile ulterioare ( text consolidat neoficial, cu toate modificarile la 01.09.2010)

HG nr.862/2004, pentru aprobarea instructiunilor de metrologie legala IML 1...7-04  Aceasta hotarare a fost anulata de instanta judecatoreasca in date de 14.02.2005, dupa ce a fost atacata de OTMAS in contencios administrativ,  (sentinta civila nr.41, a Curtii de Apel Timisoara). Sentinta a ramas irevocabila prin decizia nr.4482/22.09.2005 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie,

HG nr.530/2001 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legala IML 8-01, "Preambalarea unor produse in functie de masa sau volum" ( republicat in MO nr.528/11.06.2004). Modificata prin HG nr.93/2006

HG nr.755/2004, privind aprobarea unitatilor de masura legale

HG nr.617/2003, pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de punere in functiune a aparatelor de cantarit cu functionare neautomata

HG nr.1055/2001, privind conditiile de introducere pe piata a mijloacelor de masurare

 

Ordin nr.233/2006 al ministrului economiei si comertului -Lista de tarife pentru lucrarile efectuate de Biroul Român de Metrologie Legala

Ordonanta Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor

 Lege nr. 245 (r1) din 09/06/2004  privind securitatea generala a produselor

 Lege nr. 240 (r1) din 07/06/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte

 

Norme de metrologie legala (NML si NML CEE)