ORGANIZATIA PENTRU TEHNICA MASURARII

OTMAS

SERVICII OFERITE DE OTMAS

 

 1. CERTIFICARE IN CONFORMITATE CU

SR EN ISO 10012:2005- Sisteme de management al mãsurãrii. Cerinţe pentru procese şi echipamente de mãsurare.

 Pentru orice sistem de management din industrie, asigurarea metrologicã este o necesitate de prim ordin.

Aceasta înseamnã ţinerea sub control a tuturor mijloacelor de mãsurare utilizate şi a mãsurãrilor efectuate.

Standardul SR EN ISO 10012:2004 prezintã cerinţele sistemului de management al mãsurãrii, respectiv cerinţele pentru procesele şi echipamentele de mãsurare.

Respectarea acestor cerinţe înseamnã implicit respectarea tuturor cerinţelor din ISO 9001 şi a oricãrui normativ, aplicabil în organizaţie, referitor la mijloace de mãsurare şi mãsurãri.

O organizaţie poate avea un laborator intern de metrologie dar, indiferent de dimensiunea organizaţiei acest laborator nu acoperã confirmarea tuturor mijloacelor de mãsurare utilizate de acea organizaţie. În consecinţã acreditarea sau atestarea laboratoarelor de etalonãri reprezintã doar o parte din asigurarea metrologicã în cadrul uneiorganizaţii. Funcţie metrologicã a organizaţiei trebuie sã gestioneze toate mijloacele de mãsurare, indiferent cã sunt etalonate în laboratorul propriu ori la terţe laboratoare de etalonãri.

Certificarea Sistemului de Management al Mãsurãrii, spre deosebire de acreditarea sau atestarea laboratorului intern, atestã ţinerea sub control a tuturor mijloacelor de mãsurare şi mãsurãrilor.

Evaluarea în vederea certificãrii urmãreşte în principal:

·       resursele umane (competenţã şi instruire)

·       resursele informaţionale (proceduri, software, înregistrãri, identificare)

·       resurse materiale (echipamente, mediu)

·       furnizori externi de servicii metrologice

·       confirmarea metrologicã

·       evaluarea în conformitate cu ISO 17025 a unui eventual laborator intern

·       periodicitatea între confirmãrile metrologice

·       trasabilitate

·       evaluarea incertitudinii de mãsurare

·       analiza şi îmbunãtãţirea sistemului de management al mãsurãrii

·       alte aspecte rezultate din cerinţele specifice ale unui anumit domeniu industrial

Se emite certificat si raport de evaluare complex pentru conformitatea cu cerintele SR EN ISO 10012:2005-Sisteme de management al masurarii. Cerinte pentru procese si echipamente de masurare.
Evaluarea se refera si la cerintele din alte standarde sau normative aplicabile solicintantului certificarii (ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, etc)

Tariful de certificare este de 5000 lei.

 

2. Cursuri de instruire